Select Page

Privacy Beleid

Bekijk onze winkel pagina voor meer informatie over Juwelier Sjaak Knijn

Privacy beleid van Juwelier Sjaak Knijn

Juwelier Sjaak Knijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Juwelier Sjaak Knijn uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van uw bezoek aan de website en/of als koper. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Juwelier Sjaak Knijn, gevestigd te (1701 GG) Heerhugowaard aan de Middenweg 192, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juwelier Sjaak Knijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juwelier Sjaak Knijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Juwelier Sjaak Knijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitsluitend bij de opkoop van oud goud, verwerkt Juwelier Sjaak Knijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.  Juwelier Sjaak Knijn koopt oud goud in. Als opkoper van tweedehands goederen zijn wij wettelijk verplicht elke aankoop te registreren in een inkoopregister. Dit is om te voorkomen dat dieven gestolen goederen aanbieden en dat we ongewild diefstal in stand houden. Uitsluitend indien u ons uw oud goud verkoopt, dan willen we graag uw identiteitsbewijs zien en verwerken wij dus uw Burgerservicenummer (BSN). Meer weten? Bekijk stopheling.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Juwelier Sjaak Knijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juwelier Sjaak Knijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juwelier Sjaak Knijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia  & adres    > tot 7 jaar, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Belastingwetgeving.

Account                      > tot 2 jaar na laatste aankoop, zodat u de gelegenheid heeft gebruik te maken van de account.                                 

Delen van persoonsgegevens met derden

Juwelier Sjaak Knijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juwelier Sjaak Knijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juwelier Sjaak Knijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@juweliersjaakknijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. Juwelier Sjaak Knijn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Juwelier Sjaak Knijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juwelier Sjaak Knijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@juweliersjaakknijn.nl

Contactgegevens:

De heer Bart Knijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Juwelier Sjaak Knijn. Hij is te bereiken via info@juweliersjaakknijn.nl

Ons adres is Middenweg 192

1701 GG Heerhugowaard

072-5710126

Onze website www.juweliersjaakknijn.nl